Tel.: 0907 777 748

  

webmail

    

webmail
Pokrytie - Overenie dostupnosti služieb v našej sieti - Detronics s.r.o. - internet service provider
Pokrytie - Overenie dostupnosti služieb v našej sieti - Detronics s.r.o. - internet service provider
Pokrytie

Pokrytie - Overenie dostupnosti služieb v našej sieti


Región okresu Zvolen

Zvolen, Lieskovec, Sliač, Sielnica, Kováčova, Očová, Zvolenská Slatina, Holcov Majer, Klokoč, Tŕnie, Železná Breznica, Budča, Ostrá Lúka, Dubové, Bacúrov, Horné Breziny, Dolné Breziny, Podzámčok, Dobrá Niva, Babiná, Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka, Zolná, Záježová, Podjavorie.


Región okresu Krupina

Krupina, Bzovík, Čekovce, Horný Badín, Dolný Badín, Čabradský Vrbovok, Kozí Vrbovok, Devičie, Rakovec, Krasačník, Hontianske Nemce, Sebechleby, Senohrad, Dolné Mladonice, Horné Mladonice, Lackov, Uňatín, Medovarce, Cerovo, Trpín, Drieňovo, Domaníky, Selce, Horný Jalšovík, Dolný Jalšovík.