Hot Line: 0907 777 748 od 8.00 do 20.00 hod.

Download

Na stiahnutie 

Cenník poskytovaných služieb

stiahnite si PDF verziu

Všeobecné podmienky spoločnosti Detronics,s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb

stiahnite si PDF verziu

OSOBITNÉ PODMIENKY poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete – nájom Koncových zariadení

stiahnite si PDF verziu

Vzor zmluvy o pripojení

stiahnite si PDF verziu

Programová ponuka HD KABEL

stiahnite si PDF verziu

Programová ponuka TV2GO

stiahnite si PDF verziu

Uživateľská príručka HD Kábel

stiahnite si PDF verziu

Špecifikácia rozhrania

stiahnite si PDF verziu

Príloha č.1 k Cenníku poskytovaných služieb: Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120

stiahnite si PDF verziu

Poskytnutie informácií o ochrane osobných údajov pri objednávke

stiahnite si PDF verziu

TeamViewer

stiahnite si
Prihlasovacie meno
Prihlasovacie heslo

Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
Tel.: 0907 _777 748
E-mail: info@detronics.sk